Tuesday, 15 March 2016

Rất nhiều lượt khách truy cập...

Hi bạn hote-ln, hôm bữa mình có liên hệ đến bạn mà ko thấy bạn trả lời.. mình thấy trang web của bạn có lượt khách truy cập nhiều, nhưng trang web chưa có gắn hộp chat uhchat .net

Hộp chát sẽ giúp những người khách truy cập nhắn tin với bạn ngay trong trang web và bạn còn biết được số điện thoại của họ để có thể liên lạc với họ sau này.

Nên có gì bạn hãy vào trang uhchat .net xem hộp chat và mình gắn cho bạn dùng thử luôn bạn nhé.

No comments:

Post a Comment