Thursday, 23 February 2017

Thống kê số điện thoại của khách truy cập...

Hi bạn hote-la, mình thấy website của bạn chưa có phần thống kê số điện thoại của khách truy cập, nên đã có rất nhiều người truy cập vào trang web mà bạn không biết được sđt của họ.

Vì vậy nếu bạn muốn thêm phần phát hiện số điện thoại này vào website, hãy liên hệ đến mình ngay nhé, mình sẽ cài đặt với giá hữu nghị 300 k / 1 năm (dùng thử 10 ngày, không mua cũng không sao).

Bạn có thể gọi điện cho mình hoặc truy cập vào trang web uhchat .net

No comments:

Post a Comment